POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE WEBSITE-UL TERRAVERDE.COM.RO SI, DUPA CAZ, ÎN APLICATIA DE MOBIL AFERENTA

Art. 1. Informatii Generale

În desfasurarea activitatii sale, Terraverde SRL, cu sediul in Romania, jud. Prahova, Ploiesti, str. Stadionului, nr. 26, cod postal 100172, cod fiscal RO 8734681, J29/1042/1996, cu adresa pentru corespondeta Romania, jud. Prahova, Ploiesti, str. Basarabilor, nr. 9, cod postal 100036, denumita in continuare „Societatea”, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand accesati site-ul terraverde.com.ro, denumit in continuare „Website-ul”, precum si cand accesati aplicatia pentru telefonul mobil „Aplicatia mobil”.
Societatea asigura, in permanenta, respectarea tuturor principiilor si a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, in ceea ce priveste prelucrarea, colectarea, procesarea, stocarea si transferul datelor cu caracter personal, astfel cum acestea sunt reglementate prin legislatia in vigoare, precum si prin predeverile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu carcater personal si libera circulatie a acestor date („GDPR”).
Prezenta politica stabileste principiile cheie in ceea ce priveste protectia datelor si modul in care Societatea gestioneaza datele cu caracter personal pe care ni le transmiteti prin accesarea Website-ul si a Aplicatiei de mobil. Societatea va asigura actualizarea prezentei politici si va publica pe website cea mai recenta versiune a acesteia.

DEFINITII

Urmatoarele definitii ale termenilor utilizati in acest document sunt extrase din articolul 4 al GDPR :

Date cu caracter personal: Înseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („Persoana Vizata”) care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identitatii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

Prelucrarea: Înseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor.

Persoana responsabila cu protectia datelor: Înseamna responsabilul cu protectia datelor.

Art. 2. Categorii de date cu caracter personal

Cunoastem importanta datelor personale ale dumneavoastra si ne angajam sa protejam confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va informam despre prelucrarea acestora in calitate de utilizator al Website-ului nostru, precum si, dupa caz, al Aplicatiei de mobil, prin prezenta politica.
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Societate variaza in functie de interactiunea si raporturile pe care dumneavoastra le inregistrati pe Website-ul si Aplicatia de mobil. Astfel, datele personale pot fi furnizate de catre dumneavoastra in cadrul diverselor sectiuni al Website-ului, in special in urmatoarele situatii: cand va abonati la newsletter-ul Societatii, cand va creati un cont, cand dati o comanda, cand completati un formular (de exemplu formularul de contact).

Art. 2.1. Categorii de date ce pot fi prelucrate:
a) in momentul abonarii la newsletter-ul Societatii: nume, prenume, adresa de e-mail;
b) in momentul completarii formularului de contact disponibil pe Website: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail;
c) in momentul trimiterii unei comenzi in cadrul Website-ului: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
Datele furnizate de catre dumneavoastra trebuie sa fie reale, corecte si actualizate, iar dumneavoastra trebuie sa aveti dreptul de a le furniza. Datele sunt furnizate de catre dumneavostra in mod voluntar cu ocazia interactionarii cu Website-ul, in functie de scopul transmis de dumneavostra. Astfel, sunteti responsabil pentru datele pe care le furnizati in cadrul website-ului.
Pe langa datele personale putem colecta, daca este cazul, si date necesare din punct de vedere legal, aferente unor persoane juridice, fie pentru inscrierea pe bonul fiscal fie pentru inscrierea in factura solicitata de dumneavoastra a datelor, dar nu limitat numai la acestea, conform functionalitatilor apelate de catre dumneavoastra in acel moment.

De asemenea, website-ul (sau aplicatia pentru mobil) poate colecta si anumite informatii privind navigarea si interactiunile dumneavoastra cu diversele sectiuni ale acestuia / acesteia. Vom stoca sau accesa informatii si fisiere cookies in echipamentul dumneavoastra utilizat pentru interactiunea cu Website-ul (computer, telefon, tableta etc.) in conditiile descrise in sectiunea Cookies corespunzatoare. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate vizeaza: ora si data accesarii Website-ului, precum si adresa IP a terminalului de pe care a fost accesat Website-ului ori aplicatia de mobil.

Art. 2.2. Societatea poate prelucra datele mentionate la art. 2.1, de mai sus, in urmatoarele scopuri:
a) Marketing: transmiterea de newsletter-e abonatilor prin mijloace de comunicare precum e-mail, telefon; prelucrarea acestor date cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului dumneavoastra, dat la momentul inserarii datelor in sectiunea de newsletter;
b) În scopul gestionarii solicitarilor, reclamatiilor, sugestiilor: prelucrarea datelor pentru completarea formularului de contact; prelucrarea acestor date cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului dumneavostra, sau, dupa caz, in interesul legitim al Socieatii in vederea solutionarii reclamatiilor, imbunatatirii serviciilor, gestionarii sugestiilor si solicitarilor transmise Societatii;
c) În contextul prelucrarii datelor vizitatorilor Website-ului, in scopul asigurarii unei bune functionari a Website-ului Societatii; temeiul juridic al prelucrarii il reprezinta interesul legitim al Societatii.
d) În scopul prelucrarii comenzilor date de vizitatori pe Website; temeiul legal este incheierea si executarea unui contract.

Art. 3. Principiile de baza privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea si gestionarea datelor dumneavoastra personale se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:

- este deschisa si transparenta cu privire la utilizarea datelor si a motivului pentru care ele utilizeaza;
- pastrarea datelor in siguranta;
- minimizarea datelor;
- existenta unui temei juridic pentru orice prelucrare de date;
- pastrarea datelor actualizate, corecte si complete;
- nepastrarea datelor mai mult decat este necesar, asigurand totodata perioada de retentie prevazuta de lege;
- respectarea drepturile legale ale persoanelor vizate, cu privire la datele lor cu caracter personal;

Art. 3.1. Echitate si transparentaDatele cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent in raport cu persoana vizata. Acesta este principiul de baza si inseamna ca utilizam datele personale numai in masura in care persoanele care le incredinteaza Societatii au fost informate in prealabil despre modul utilizarii.
Puteti solicita Societatii, in orice moment, informatii cu privire la urmatoarele aspecte principale

Chiar daca raspunsurile la intrebarile de mai jos se regasesc publicate pe Website, puteti solicita oricand informatii cu privire la urmatoarele aspecte principale:

- ce fel de date vor fi colectate;
- in ce scop vor fi folosite;
- cu cine vor fi impartasite (daca este cazul);
- cat timp vor fi pastrate;
- ce drepturi au persoanele fizice cu privire la datele lor personale;
- indicarea canalelor de contact prin care persoanele vizate isi pot exercita aceste drepturi;

În cazul in care aveti intrebari suplimentare, ni le puteti adresa oricand.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai in scopul comunicat persoanei vizate. Modificarile ulterioare ale scopului prelucrarii vor fi comunicate persoanei vizate, anterior utilizarii datelor personale ale acesteia.

Art. 3.2. Legalitate
Societatea intelege sa realizeze toate activitatile de procesare atat intr-un scop bine determinat si raportat la activitatea sa, dar si circumscris unui temei legal corespunzatoare, precum si in vederea indeplinirii intereselor legitime ale Societatii si a executarii contractului, in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, dupa cum urmeaza:

- abonarea la newsletter-ul Societatii prin intermediul caruia vom trimite lansari de noi produse sau servicii, comunicari comerciale privind promotiile si campaniile desfasurate de Societate independent sau in colaboare cu unul sau mai multi parteneri, informatii utile despre serviciile oferite etc.;
- gestionarea relatiilor cu clientii, comerciantii parteneri si utilizatorii produselor si serviciilor (incluzand aici si aspectele comerciale de validare / plata / livrare a comenzii);
- oferirea de raspunsuri in cazul completarii formularului de contact;
- participarea la concursurile si campaniile organizate online de catre Societate;
- realizarea de analize privind navigarea pe website / aplicatie pentru mobil si interactiunile utilizatorilor cu website-ul sau cu aplicatia pentru mobil;

Art. 3.3. Consimtamantul persoanei vizate
Obtinerea consimtamantului persoanei ale carei date urmeaza sa le colectam si procesam reprezinta un alt temei juridic prevazut de GDPR, iar Societatea va prelucra datele cu caracter personal in baza consimtamantului dumneavoastra expres si neechivoc, in toate situatiile in care se impune necesitatea acestuia.

Art. 3.4. Minimizarea datelor
Datele cu caracter personal vor fi utilizate numai atunci cand este absolut necesar si relevant pentru o anumita sarcina de proces sau proiect.

În cazul in care utilizarea datelor cu caracter personal nu poate fi evitata, Societatea va folosi numai datele minim necesare indeplinirii acelui scop.

Art. 3.5. Exactitatea datelor
Legislatia privind protectia datelor solicita ca datele personale sa fie pastrate exacte, complete si actualizate. Societatea va asigura corectarea, suplimentarea, actualizarea sau stergerea, dupa caz a datelor inexacte ori incomplete.

Art. 3.6. Perioada de pastrare si stocarea datelor
Vom pastra datele personale ale dumneavoastra pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele, cu exceptia situatiilor in care dispozitiile legale prevad sau ne obliga altfel.
Astfel:
- cu privire la newsletter-ul Societatii, vom pastra adresa dumneavoastra de e-mail in baza de date a newsletter-ului atat timp cat abonarea este activa; din momentul in care primim cererea de dezabonare, adresa de e-mail respectiva va fi stearsa din baza de date a abonatilor la newsletter;
- cu privire la contul creat in sectiunea “Contul meu” vom pastra datele personale pe perioada existentei contului si, ulterior, pe perioada necesara dovedirii operatiunilor efectuate prin intermediul contului; pentru o perioada de 5 ani de la ultima comanda plasata prin intermediul Website-ului si/sau a aplicatiei de mobil;
- nu salvam in baze de date datele trimise prin formularul de contact, acestea fiind trimise ca email normal;
- in vederea participarii la concursurile si campaniile organizate online de catre Societate, vom pastra datele personale pe perioada necesara derularii acestor programe si dovedirii participarii la aceste programe, conform Regulamentelor comunicate pentru fiecare eveniment in parte;
- cu privire la realizarea de analize privind navigarea pe website / aplicatie pentru mobil si interactiunile utilizatorilor cu website-ul sau cu aplicatia pentru mobil, vom pastra datele privind interactiunile dumneavoastra pe o perioada de pana la 3 ani.
Societatea poate sterge datele personale ale dumneavoastra atunci cand considera ca nu mai sunt necesare pentru scopurile in care au fost colectate.
Nu stocam informatii si nu accesam informatia stocata in echipamentul dumneavoastra (computer, telefon, tableta etc.) decat cu acordul prealabil al dumneavoastra sau atunci cand aceste operatiuni sunt realizate exclusiv in scopul efectuarii transmisei unei comunicari printr-o retea de comunicatii electronice, ori sunt strict necesare in vederea furnizarii unui serviciu al societatii informationale solicitat in mod expres de catre dumneavoastra (de exemplu, pentru stocarea de informatii referitoare la activitatile desfasurate de dumneavoastra pe website sau in aplicatia de mobil - cum ar fi salvarea unei parola - astfel incat sa utilizati cu usurinta Website-ul sau aplicatia de mobil la o accesare ulterioara).

Pentru utilizarea fisierelor cookie in privinta carora este necesar acordul prealabil, Website-ul sau aplicatia de mobil va cere acordul printr-un banner afisat la momentul accesarii acestora. Acest banner va ofera optiunea de a accepta fisierele cookie, precum si optiunea de a le refuza. Daca v-ati dat acordul si va razganditi, puteti oricand sa stergeti informatiile stocate din setarile browserului dumneavoastra.

Daca doriti mai multe informatii despre cookie-uri, accesati pagina dedicata de pe siteul nostru.

Art. 3.7. Securitatea datelor
Societatea asigura si implementeaza masurile tehnice si organizatorice de securitate impuse de lege si de standardele industriei, pentru a va proteja datele personale impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. De asemenea, luam masuri pentru a ne asigura ca folosim datele personale exact asa cum este descris in prezenta Politica si pentru a respecta alegerile pe care le faceti in privinta prelucrarii datelor personale.

Art. 3.8. Divulgarea catre terti
Cu exceptia situatiilor prezentate mai jos, nu vom dezvalui fara autorizare nici o informatie referitoare la datele dumneavoatra. Pe baza consimtamantului dumneavoastra, expres si neechivoc, oferit astfel si numai in limitele legislatiei in vigoare sau in scopul indeplinirii unei obligatii legale si / sau protejarii unui interes legitim, este posibil sa transmitem datele personale ale dumneavoastra catre:
- furnizori de servicii din urmatoarele domenii: marketing, servicii administrative si de procesare a tranzactiilor;
- alti furnizori de servicii, toti avand semnate acorduri de pastrarea confidentialitatii informatiilor;
- organizatii sau companii care coordoneaza studii specifice si care sunt de acord sa pastreze confidentialitatea informatiilor primite;
- agentii de stat, guvernamentale, daca legislatia stipuleaza acest lucru;
- alte autoritati si organisme, in scopul indeplinirii obligatiilor noastre legale si / sau protejarii intereselor noastre legitime;
- alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre;

Transmiterea datelor personale ale dumneavoastra catre destinatarii mai sus mentionati se va face numai in temeiul unui angajament de confidentialitate si de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garanteaza ca datele personale sunt pastrate in siguranta.

Art. 4. Drepturile persoanelor fizice

Conform prevederilor legale in vigoare, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

- dreptul de a fi informat cu privire la modul si motivul utilizarii datelor cu caracter personal;
- dreptul de a solicita copii ale datelor personale pe care le detine o entitate (inclusiv informatiile continute in e-mailuri, mesaje instantanee, note etc.);
- dreptul de a solicita corectarea oricaror inexactitati in datele lor personale;
- dreptul de a solicita stergerea datelor personale (inclusiv stergerea definitiva din sistemele Societatii si din orice sisteme ale unui furnizor de outsourcing caruia Societatea i-a permis accesul la respectivele date, daca este cazul);
- dreptul de a solicita incetarea prelucrarii datelor personale;
- dreptul de a se opune utilizarii datelor personale in scopuri de comercializare directa;
- dreptul de a avea orice date personale care au fost furnizate Societatii transferate catre o alta parte (de exemplu, un alt furnizor de servicii), intr-un format structurat, frecvent utilizat si care poate fi citit automat;
- dreptul de a nu fi supus unui proces de luare a deciziilor complet automatizat (adica o decizie generata de sistem fara o contributie umana), in cazul in care rezultatul are un efect juridic, comercial sau un alt efect similar semnificativ asupra persoanei in cauza;
- dreptul a isi retrage consimtamantul atunci cand acesta a fost acordat in scopul unei prelucrari;
- dreptul a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, daca se considera necesar;
În cazul in care Societatea primeste o cerere de la o dumneavoastra in exercitarea oricaruia dintre drepturile mentionate mai sus, vom raspunde cererii in termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai dupa informarea persoanei vizate si cu conditia existentei unui motiv intemeiat care sa justifice imposibilitatea formularii unui raspuns in termenul de 30 de zile.

Art. 5. Încalcarea securitatii datelor

În cazul in care datele personale se pierd, sunt deteriorate, furate, compromise sau urmare a unei plangeri cu privire la modul in care Societatea a gestionat datele personale, Societatea va raporta incalcarea catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in termen de 72 de ore de la constatarea incalcarii si va notifica fara intarziere, in limite rezonabile, persoanele relevante in cazul in care sunt susceptibile de a fi afectate de incident. În plus, Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a limita daunele cauzate de incalcarea securitatii datelor.

Art. 6. Organizare si responsabilitati

Responsabilitatea pentru asigurarea unei prelucrari adecvate a datelor personale revine oricarei persoane care lucreaza pentru sau se regaseste intr-o forma de colaborare cu Societatea si care are acces la datele personale prelucrate.

Art. 7. Informatii de contact ale persoanei responsabile cu protectia datelor

Daca aveti o intrebare privind exercitarea vreunui dintre drepturile dvs. mentionate mai sus sau orice solicitare de adresare, va rugam sa ne contactati la adresa de email office@terraverde.com.ro sau la adresa de corespondenta.